اجاره خودرو بدون سند

اجاره خودرو بدون سند یکی از شاخص ترین خدماتی است که شرکت اجاره خودرو حامی رنت ارائه می نماید.

اساساً ارائه سند یکی از مطمئن ترین تضامین قابل ارائه جهت قراردادهای اجاره خودر برای شرکت های رنت کار می باشد ، اما در عمل تجربه ثابت کرده است برای مشتریان تهیه و ارائه سند برای اجاره خودرو کاری سخت و کمی توجیه ناپذیر است .

از این رو شرکت اجاره خودرو حامی رنت ، با انواع شرایط ضمانت متنوع که برای همه مشتریان مقدور باشد ، اجاره خودرو بدون سند یا حتی اجاره خودرو بدون چک برای افرادی که این مدارک را ندارند ارائه خواهد نمود .

برای اطلاع از نحوه شرایط ضمانت اجاره خودرو ، می توانید به صفحه شرایط اجاره خودرو مراجعه فرمایید .

اجاره خودرو بدون سند