لیست قیمت اجاره خودرو


لیست قیمت اجاره خودرو بر اساس مدل خودرو ، تعداد روزهای اجاره و اینکه قرارداد اجاره خودرو بدون راننده  باشد یا قرداد اجاره خودرو با راننده باشد ممکن است تغییراتی داشته باشد ، کرایه اتومبیل های روز دنیا با شرایط مناسب را از اجاره خودرو حامی رنت در تهران و کرج بخواهید .

لیست قیمت اجاره خودرو ، بر اساس برند و مدل های موجود در شرکت حامی رنت به شرح ذیل است ، لطفا برای مشاهده لیست قیمت اجاره خودرو بر روی هر یک از برند ها کلیک کنید .

بی ام دبلیو i8 مدل ۲۰۱۵

روزانه ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان


هفتگی ۵۶.۰۰۰.۰۰۰ تومان


ماهانه ۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

بی ام دبلیو X6 مدل ۲۰۱۲

روزانه ۱.۶۰۰.۰۰۰ تومان


هفتگی ۹.۸۰۰.۰۰۰ تومان


ماهانه ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

بی ام دبلیو X5 مدل ۲۰۱۳

روزانه ۱.۷۰۰.۰۰۰ تومان


هفتگی ۱۰.۵۰۰.۰۰۰ تومان


ماهانه ۳۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان

بی ام دبلیو X4 مدل ۲۰۱۴

روزانه ۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان


هفتگی ۶.۳۰۰.۰۰۰ تومان


ماهانه ۲۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان

بی ام دبلیو X1 مدل ۲۰۱۵

روزانه ۶۰۰.۰۰۰ تومان


هفتگی ۳.۵۰۰.۰۰۰ تومان


ماهانه ۱۶.۰۰۰.۰۰۰ تومان

بی ام دبلیو ۶۳۰ مدل ۲۰۰۹

روزانه ۸۰۰.۰۰۰ تومان


هفتگی ۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان


ماهانه ۱۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان

بی ام دبلیو Z4 مدل ۲۰۱۴

روزانه از  ۶۰۰.۰۰۰ تومان


هفتگی از ۴.۲۰۰.۰۰۰ تومان


ماهانه ۲۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان

بی ام دبلیو ۳۳۵ مدل ۲۰۱۴

روزانه ۵۵۰.۰۰۰ تومان


هفتگی ۳.۵۰۰.۰۰۰ تومان


ماهانه ۱۳.۵۰۰.۰۰۰ تومان

بی ام دبلیو ۷۴۰ مدل ۲۰۰۸

روزانه ۸۰۰.۰۰۰ تومان


هفتگی ۴.۹۰۰.۰۰۰ تومان


ماهانه ۱۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان

بی ام دبلیو ۵۲۸ مدل ۲۰۱۳

روزانه از ۷۰۰.۰۰۰ تومان


هفتگی از ۴.۵۰۰.۰۰۰ تومان


ماهانه ۲۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان

مرسدس بنز S500 مدل ۲۰۱۲

روزانه از ۱.۲۰۰.۰۰۰ تومان


هفتگی از ۷.۰۰۰.۰۰۰ تومان


ماهانه۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

مرسدس بنز E350 مدل ۲۰۱۴

روزانه ۱.۴۰۰.۰۰۰ تومان


هفتگی ۸.۴۰۰.۰۰۰ تومان


ماهانه ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

مرسدس بنز CLS مدل ۲۰۱۰

روزانه ۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان


هفتگی ۵.۶۰۰.۰۰۰ تومان


ماهانه۲۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان

مرسدس بنز C200 مدل ۲۰۱۲

روزانه از ۶۰۰.۰۰۰ تومان


هفتگی از ۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان


ماهانه۱۶.۰۰۰.۰۰۰ تومان

مرسدس بنز SLK مدل ۲۰۰۸

روزانه۵۵۰.۰۰۰ تومان


هفتگی ۳.۵۰۰.۰۰۰ تومان


ماهانه ۱۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان

مرسدس بنز SL63 مدل ۲۰۰۹

روزانه۱.۲۰۰.۰۰۰ تومان


هفتگی ۷.۰۰۰.۰۰۰ تومان


ماهانه۲۷.۰۰۰.۰۰۰ تومان

پورشه باکستر مدل ۲۰۱۴

روزانه از ۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان


هفتگی از ۶.۵۰۰.۰۰۰ تومان


ماهانه۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

پورشه پانامرا مدل ۲۰۱۲

روزانه۲.۵۰۰.۰۰۰ تومان


هفتگی ۱۶.۱۰۰.۰۰۰ تومان


ماهانه۶۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

پورشه ۹۱۱ مدل ۲۰۱۲

روزانه۳.۵۰۰.۰۰۰ تومان


هفتگی ۲۳.۱۰۰.۰۰۰ تومان


ماهانه۷۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

پورشه کاین مدل ۲۰۱۲

روزانه۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان


هفتگی ۱۲.۶۰۰.۰۰۰ تومان


ماهانه۴۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

پورشه ماکان مدل ۲۰۱۶

روزانه۲.۵۰۰.۰۰۰ تومان


هفتگی ۱۶.۱۰۰.۰۰۰ تومان


ماهانه۶۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

روزانه از ۳۵۰.۰۰۰ تومان


هفتگی از ۲.۴۵۰.۰۰۰ تومان


ماهانه ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان

روزانه از ۴۰۰.۰۰۰ تومان


هفتگی از ۲.۸۰۰.۰۰۰ تومان


ماهانه ۱۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان

روزانه از ۲۵۰.۰۰۰ تومان


هفتگی از ۱.۷۵۰.۰۰۰ تومان


ماهانه ۹.۰۰۰.۰۰۰ تومان

روزانه از ۲۵۰.۰۰۰ تومان


هفتگی از ۱.۷۵۰.۰۰۰ تومان


ماهانه ۶.۰۰۰.۰۰۰ تومان

روزانه از ۳۵۰.۰۰۰ تومان


هفتگی از ۲.۴۵۰.۰۰۰ تومان


ماهانه ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

روزانه از ۴۵۰.۰۰۰ تومان


هفتگی از ۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان


ماهانه ۱۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان

روزانه از ۲۳۰.۰۰۰ تومان


هفتگی از ۱.۶۰۰.۰۰۰ تومان


ماهانه ۵.۴۰۰.۰۰۰ تومان

روزانه از ۲۸۰.۰۰۰ تومان


هفتگی از ۱.۹۰۰.۰۰۰ تومان


ماهانه ۹.۰۰۰.۰۰۰ تومان

کیا سراتو کوپه مدل ۲۰۱۴

مبلغ اجاره روزانه از ۲۵۰.۰۰۰ تومان


مبلغ اجاره هفتگی از ۱.۷۵۰.۰۰۰ تومان


مبلغ اجاره ماهانه ۷.۵۰۰.۰۰۰ تومان

کیا سراتو چهار درب مدل ۲۰۱۴

مبلغ اجاره روزانه ۳۰۰.۰۰۰ تومان


مبلغ اجاره هفتگی ۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان


مبلغ اجاره ماهانه ۷.۵۰۰.۰۰۰ تومان

کیا اپتیما مدل ۲۰۱۵

مبلغ اجاره روزانه از ۳۰۰.۰۰۰ تومان


مبلغ اجاره هفتگی از ۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان


مبلغ اجاره ماهانه ۱۱.۰۰۰۰.۰۰۰ تومان

کیا کادنزا مدل ۲۰۱۴

مبلغ اجاره روزانه ۳۵۰.۰۰۰ تومان


مبلغ اجاره هفتگی ۱.۹۵۰.۰۰۰ تومان


مبلغ اجاره ماهانه ۶.۰۰۰۰.۰۰۰ تومان

کیا اسپورتیج مدل ۲۰۱۵

مبلغ اجاره روزانه از ۴۰۰.۰۰۰ تومان


مبلغ اجاره هفتگی از ۲.۸۰۰.۰۰۰ تومان


مبلغ اجاره ماهانه ۱۱.۰۰۰۰.۰۰۰ تومان

کیا سورنتو مدل ۲۰۱۴

مبلغ اجاره روزانه ۴۵۰.۰۰۰ تومان


مبلغ اجاره هفتگی ۲.۴۵۰.۰۰۰ تومان


مبلغ اجاره ماهانه ۹.۰۰۰۰.۰۰۰ تومان

کیا موهاوی ۲۰۱۳

مبلغ اجاره روزانه ۴۵۰.۰۰۰ تومان


مبلغ اجاره هفتگی ۲.۴۵۰.۰۰۰ تومان


مبلغ اجاره ماهانه ۹.۰۰۰۰.۰۰۰ تومان

تویوتا لندکروز مدل ۲۰۱۳

روزانه از ۷۰۰.۰۰۰ تومان


هفتگی از ۴.۲۰۰.۰۰۰ تومان


ماهانه۲۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان

تویوتا پرادو ۴ درب مدل ۲۰۱۵

روزانه.۸۰۰.۰۰۰ تومان


هفتگی ۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان


ماهانه۱۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان

تویوتا پرادو ۲ درب مدل ۲۰۱۵

روزانه۶۰۰.۰۰۰ تومان


هفتگی ۳.۸۰۰.۰۰۰ تومان


ماهانه۱۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

تویوتا لندکروز RX مدل ۲۰۱۲

روزانه از ۷۰۰.۰۰۰ تومان


هفتگی از ۴.۵۰۰.۰۰۰ تومان


ماهانه ۱۷.۰۰۰.۰۰۰ تومان

تویوتا پریوس هیبریدی مدل ۲۰۱۷

روزانه از ۴۰۰.۰۰۰ تومان


هفتگی از ۲.۶۰۰.۰۰۰ تومان


ماهانه۱۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان

تویوتا کمری مدل ۲۰۱۲

روزانه از ۲۲۰.۰۰۰ تومان


هفتگی از ۱.۵۰۰.۰۰۰ تومان


ماهانه ۸.۵۰۰.۰۰۰ تومان

فولکس بیتل کیت کامل مدل ۲۰۱۳

روزانه۷۰۰.۰۰۰ تومان


هفتگی ۴.۲۰۰.۰۰۰ تومان


ماهانه۱۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

پژو ۴۰۵ مدل ۱۳۹۵

روزانه ۱۰۰.۰۰۰ تومان


هفتگی از ۷۰۰.۰۰۰ تومان


ماهانه ۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان

پژو ۲۰۶ مدل ۱۳۹۵

روزانه از ۱۰۰.۰۰۰ تومان


هفتگی از ۷۰۰.۰۰۰ تومان


ماهانه ۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان

پژو پارس مدل ۱۳۹۵

روزانه از ۱۰۰.۰۰۰ تومان


هفتگی از ۷۰۰.۰۰۰ تومان


ماهانه ۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان