اجاره ماشین بدون سند

اجاره ماشین بدون سند یکی از شاخص ترین خدماتی است که شرکت اجاره ماشین حامی رنت ارائه می نماید.

اساساً ارائه سند یکی از مطمئن ترین تضامین قابل ارائه جهت قراردادهای اجاره ماشین برای شرکت های رنت کار می باشد ، اما در عمل تجربه ثابت کرده است برای مشتریان تهیه و ارائه سند برای اجاره ماشین کاری سخت و کمی توجیه ناپذیر است .

از این رو شرکت اجاره ماشین حامی رنت ، با انواع شرایط ضمانت متنوع که برای همه مشتریان مقدور باشد ، اجاره ماشین بدون سند یا حتی اجاره ماشین بدون چک برای افرادی که این مدارک را ندارند ارائه خواهد نمود .

برای اطلاع از نحوه شرایط ضمانت اجاره ماشین ، می توانید به صفحه شرایط اجاره خودرو مراجعه فرمایید .

[ratings]

اجاره ماشین بدون سند