اجاره ماشین بدون سند

اجاره ماشین بدون سند یکی از شاخص ترین خدماتی است که شرکت اجاره ماشین حامی رنت ارائه می نماید.

اساساً ارائه سند یکی از مطمئن ترین تضامین قابل ارائه جهت قراردادهای اجاره ماشین برای شرکت های رنت کار می باشد، اما در عمل تجربه ثابت کرده است برای مشتریان تهیه و ارائه سند برای اجاره ماشین کاری سخت و کمی توجیه ناپذیر است . از این رو شرکت اجاره ماشین حامی رنت، با انواع شرایط ضمانت متنوع که برای همه مشتریان مقدور باشد، اجاره ماشین بدون سند یا حتی اجاره ماشین بدون چک برای افرادی که این مدارک را ندارند ارائه خواهد نمود .

انواع روش های اجاره ماشین بدون سند

بطور مثال یکی از روش های اجاره ماشین بدون سند ارائه چک بانکی و یا سفته می باشد که غالباً تهیه و ارائه آن راحت تر از سند ملک می باشد، همچنین توریست ها و مسافرین محترمی که عازم ایرن هستند، می توانند با ارائه اصل پاسپورت و یا اصل ویزا و بلیط برگشت خود نسبت به اجاره ماشین بدون سند اقدام نمایند.

حامی رنت حتی برای کارمندان و شاغلین بخش دولتی و یا نظامی نیز تمهیداتی را در نظر گرفته است تا به راحتی ماشین دلخواه خود را بدون ارائه سند، اجاره نمایند.

برای اطلاع از نحوه شرایط ضمانت اجاره ماشین ، می توانید به صفحه شرایط اجاره خودرو مراجعه فرمایید .

اجاره ماشین بدون سند